ЗАСІДАННЯ

У засіданні візьмуть участь:

  • Олексій Павленко, головний стоматолог МОЗ України, директор інституту стоматології Національної медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика, д. м. н., професор;
  • Шантель Малєве, професор медичного факультету Вільного університету Брюсселю, директор відділення щелепно-лицевої хірургії і стоматології дитячого госпіталю м. Брюссель, відділення щелепно-лицевої хірургії академічного госпіталю Erasme (Бельгія);
  • Мирон Угрин, президент Асоціації імплантологів України, доцент ортопедичної стоматології ЛНМУ ім. Д.Галицького, директор центру стоматологічної імплантації та протезування «ММ»;
  • Ярослав Заблоцький, професор кафедри ортопедичної стоматології ЛНМУ ім. Д. Галицького, президент Асоціації приватнопрактикуючих лікарів України;
  • Валентин Макєєв, завідувач кафедри ортопедичної стоматології ЛНМУ ім. Д.Галицького, к. м. н., професор, голова ЛОО Асоціації стоматологів України;
  • Костянтин Косенко, завідувач кафедри терапевтичної стоматології Одеського державного медичного університету, д. м. н., академік, професор (Одеса), президент Асоціації стоматологів України.
Питання для обговорення:
Які нові методики стоматологічної імплантації будуть запроваджені в Україні цьогоріч?
Який український досвід зможуть запозичити європейські стоматологи у Львові та в Україні під час IV Східноєвропейської конференції з проблем стоматологічної імплантації?
Чому саме у Львові відбуваються ці симпозіуми? У яких ще містах світу проходять аналогічні за рівнем заходи? Якою на цьому тлі є львівська школа стоматологічної імплантації?
Який практичний результат дали попередні симпозіуми для розвитку стоматологічної імпланатації як на європейському рівні, так і в Україні?
Чи є в Україні стандарти надання послуг зі стоматологічної імпланатації, яким критеріям повинна відповідати медична клініка, аби їх отримати?
Як Асоціація імплантологів України контролює цей процес та якість надання послуг стоматологічної імплантації?
Як може держава здешевити послуги стоматологічної імплантації і яким є зарубіжний досвід у цьому напрямку? 
Архіви