Війна зменшила показник присутності жінок у гіперлокальних медіа Львівщини

Associated Press photographer Evgeniy Maloletka points at the smoke rising after an airstrike on a maternity hospital, in Mariupol, Ukraine, Wednesday, March 9, 2022. (AP Photo/Mstyslav Chernov)

Повномасштабна війна змінила інформаційне поле Львівщини та внесла корективи в гендерний моніторинг журналістських матеріалів гіперлокальних медіа Львівщини. Зокрема, акценти в дослідженні змістилися в бік висвітлення теми війни в різних її аспектах і проявах.

Експертна група Львівського пресклубу проаналізувала п’ять  друкованих ЗМІ «Воля народу», «Голос відродження», «Миколаївські вісті», «Народна думка», «Новини Прибужжя») і п’ять інтернет-видань («Варто – Галицькі новини», «Голос Сокальщини», «Золочів.нет», «SmartNews», «Яворів.інфо»). Усього 1078 матеріалів: 261 – у друкованих і 817– в онлайн-медіа.

Незважаючи на запровадження воєнного стану, всі десять ЗМІ, які підлягали моніторингу, продовжили працювати, але з певною корекцією на складне матеріальне становище та фінансове забезпечення. Щоб вижити в таких умовах і не переставати інформувати читачів, редакції друкованих ЗМІ удвічі скоротили кількість шпальт, а також удвічі – випусків на місяць (до повномасштабної війни газети мали статус щотижневих). Як і у друкованих, так і в онлайн-медіа на чверть зменшилася кількість журналістських матеріалів порівняно з довоєнним часом. Наприклад, у лютому експертами загалом було проаналізовано 437 матеріалів, а у червні – 315. Воєнна тематика у медіа становила більше третини від усіх інформаційних матеріалів.

Через повномасштабне російське вторгнення в Україну в гіперлокальних медіа Львівщини суттєво зменшився відсоток жінок як експерток (тих, кого цитують, хто коментує події) та героїнь (про кого згадують, але не надають їм сова). 

Так,  у довоєнний період в друкованих виданнях експерти зафіксували паритет між жінками-експертками та чоловіками-експертами (50% і 50% відповідно), після війни показник залучення жінок до експертної думки знизився до середнього 38,5% випадків.  А часка присутності жінок в ролі героїнь за весь моніторинговий період була найнижчою у квітні –  31%.

У довоєнній, лютневій хвилі моніторингу, вперше за всі роки гендерного моніторингу було зафіксовано домінування жінок над чоловіками в публікаціях газети «Воля народу»: 61% експерток і 68% героїнь. 

А найнижчий показник зафіксований у воєнний період моніторингу. Зокрема, в газеті «Народна думка» кількість жінок-експерток склала 20%, а в газеті «Миколаївські вісті» – 8% жінок-героїнь. 

Щодо тематичного наповнення, то найчастіше у воєнний період, як і в друкованих так і в онлайн-медіа, жінки коментували теми волонтерства/благодійності, медицини, освіти, розваг (100%), економіки (83%), спорту та надзвичайних ситуацій (67%), культури (60%). Найвищий відсоток жінок-героїнь  був у темах волонтерства та соціального захисту  (100%) культури, дозвілля (67%) війни й армії (46%).

Для порівняння: до початку повномасштабного вторгнення росіян в Україну жінки-героїні абсолютно були відсутні в публікаціях про війну/армію, волонтерство/благодійність і найчастіше коментували теми розваг і дозвілля (100%), соціального захисту (88%), освіти і науки, медицини (75%), спорту (60%).

На відміну від друкованих видань, в інтернет медіа Львівщини завжди простежувалася чітка тенденція домінування експертів над експертками, героїв над героїнями. А в часи війни ситуація з присутністю жінок в онлайн-виданнях ще більш критична. Це частково зумовлено тим, що частіше експертами виступали чоловіки, які нині очолюють військові адміністрації або керують держорганами, підрозділами ЗСУ та органами місцевого самоврядування. На відсутність гендерного балансу вплинула велика кількість безособових новин, у яких посилалися не на конкретну людину, а на певну структуру, а також – зменшилася як загальна кількість новин, так і їх тематична спрямованість. Отже, частка присутності жінок в інтернет- медіа Львівщини у воєнний період знизалася в середньому на 5% і становила 22% від усіх згадувань.

За увесь моніторинговий період у виданні «Золочів.нет» зафіксований найвищий показник жінок-героїнь (48%), а також – найнижчий показник жінок-експерток(5%). Найменше героїнь було на сайті «Варто Галицькі новини» – 8% а найбільше експерток у «Голосі Сокальщини» – 33%.У червні на сайті «SartNews»також не зафіксовано жодного фемінітиву та маскулініативу. 

З огляду на дані трьох хвиль моніторингу (лютий, квітень і червень) найбільш гендерночутливим друкованим ЗМІ (за дотриманням гендерного балансу і кількістю фемінітивів) стала газета «Народна думка» (58%), а найбільш гендерночутливим інтернет-виданням – «Голос Сокальщини» (46%). 

Серед гіперлокальних медіа 24 областей України медіа Львівщини посідають третю сходинку із загальним Індексом гендерної чутливості 50%. 

Архіви