У львівських ЗМІ менше політичної заангажованості, ніж у донецьких

Український освітній центр реформ (УОЦР) за підтримки  У-Медіа Інтернюз Нетворк з 1 лютого 2012 року розпочав моніторинг друкованих і електронних ЗМІ на дотримання журналістських стандартів і публікацію матеріалів з ознаками замовності та неналежно маркованих. Проект відбувається в шести регіонах України – Вінницькій, Донецькій, Сумській, Харківській, Львівській областях та АР Крим.

У Львівській області для моніторингу вибрано такі газети: «Високий замок», «Експрес», «Львівська пошта», «Львівська газета», «Ратуша», «ZIK» та інформаційні агенції: «ZIK» і «Zaxid.net».  Організацію щомісячного моніторингу доручено ЛОГО «Львівський прес-клуб».

У березні експерти оцінили 120 матеріалів у шести друкованих ЗМІ і 46 – у двох інформаційних агенціях (електронні ЗМІ), у  квітні відповідно – 139 і 42 матеріали.

Загалом у квітні відсоток неналежно маркованих матеріалів у львівських друкованих виданнях до всіх оцінених матеріалів становить 28%, що на 8% більше, ніж у березні. Матеріалів із ознаками замовності  у 3,5 раза є менше, ніж неналежно маркованих –  8%. Для порівняння, в березні цей показник становив 9,8 %.

У квітні в електронних виданнях експерти не зафіксували жодного неналежно маркованого матеріалу, у березні – 2% від оцінених матеріалів. Однак в квітні помічено публікації з ознаками замовності. Вони складають 14 % від усіх оцінених матеріалів. У березні цей показник був майже вдвічі нижчим – 6,5%.

До категорії  «неналежно маркованих матеріалів» експерти, зокрема, зараховують публікації та блоки графічної реклами,  де замість позначення – «реклама» або «на правах реклами» – редакції використовують такі маркування – «оголошення», «партнери» тощо.

Моніторинг дотримання журналістських стандартів відбувався за шістьма критеріями – баланс думок/точок зору, оперативність, достовірність, відокремлення фактів від коментарів, точність, повнота наданих фактів.

У квітні загальний бал дотримання журналістських стандартів у шести виданнях Львівщини становить 3,61. У березні він сягав 4,33 бала.

У квітні в усіх друкованих виданнях найменше простежувалося «відокремлення фактів від коментарів» – 0,38 бала (максимум – 1). Найкраще дотримано стандартів «достовірності» і «точності (посилання на джерела)» – відповідно 0,76 бала та 0,80 бала. «Оперативність» – 0,65 бала, «повнота фактів» – 0,62 бала, баланс думок – 0,41 бала.

В електронних ЗМІ загальний бал дотримання журналістських стандартів становить 5,12. Тут на першому місці – «точність» і «достовірність (посилання на джерела) – 0,98  бала. Майже на такій самій високій позначці є «оперативність» – 0,95 і «відокремлення фактів від коментарів» – 0,93.  На п’ятому місці в рейтингу дотримання журналістських стандартів – «повнота фактів» – 0,63 бала, а на шостому – «баланс думок» – 0,55 бала.

У березні харківські експерти поставили львівським друкованим виданням за дотримання журналістських стандартів 3,72 бала (львівські – 4,33), електронним – 3,29 (львівські – 4) бали. Найвищу оцінку  у друкованих ЗМІ отримала «достовірність» – 0,82 бала, найнижчу – «повнота фактів». В електронних ЗМІ відповідно – «оперативність» – 0,94 бала, «баланс думок» – 0,31 бала.

У березні львівські експерти моніторили шість друкованих  видань Донецької області – «Жизнь», «Донбасс неделя», «Донецкие новости», «Вечерний Донецк», «Вечерняя Макеевка», «Панорама» і 2 електронних видання – «Новости Донбасса» та «Ура-Информ». Тут експерти зафіксували матеріалів із ознаками замовності у друкованих виданнях – більше 30%, в електронних – майже половину, 49%, від усіх оцінених матеріалів. Переважають матеріали з ознаками політичної замовності.

Загальний бал дотримання журналістських стандартів у шести друкованих виданнях Донеччини дещо нижчий, ніж у львівських ЗМІ – 3,29 бала, в електронних значно нижчий – 2,25 бала.

У друкованих ЗМІ найкраще дотримано стандарт «відокремлення фактів від коментарів» – 0, 80 бала. «Достовірність» оцінено на 0,66 бала, «точність» – 0,62, «оперативність» – 0,59, «повнота фактів» – 0,40, «баланс думок» – 0,24.

В електронних ЗМІ Донецької області, на погляд експертів, така картина: «достовірність» – 0,64 бала, «оперативність» і «відокремлення фактів від коментарів» – 0,49, «точність» – 0,29, «повнота фактів» – 0,20, «баланс думок» – 0,15.

Результати моніторингу засобів масової інформації є оцінними судженнями відповідно до статті 47-1 Закону України «Про інформацію» і не мають офіційного характеру.

 

 

 

 

 

Архіви