Про конфіденційність персональних даних

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. На запитання відповідає медіаюрист Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО. «Редакція звернулася до прокуратури з проханням надати прізвище прокурора, який займається певною кримінальною справою. Нам відповіли, що це інформація досудового розслідування кримінального провадження,  і не може бути надана на інформаційний запит. Чи правомірна така відмова?».

– Відмова в наданні відповіді не відповідає вимогам чинного законодавства. Положення частини першої статті 7 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не передбачає можливості для суб’єктів владних повноважень відносити інформацію до конфіденційної. Такі суб’єкти можуть обмежувати доступ до інформації лише шляхом віднесення її до службової або таємної відповідно до закону. Кримінальний процесуальний кодекс України регламентує спеціальний порядок доступу до інформації, створеної (одержаної) у ході досудового/судового провадження. Частина перша статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відносить інформацію досудового розслідування до таємної інформації, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Але це стосується саме інформації, яка є у матеріалах досудового розслідування, доступ до якого регламентовано статтею 290 Кримінального процесуального кодексу України. Інформація про прокурора не є матеріалом, зібраним під час досудового розслідування. Прокурор – це суб’єкт кримінального процесу, що бере участь у всіх його стадіях, здійснюючи при цьому нагляд за дотриманням законів і підтримуючи державне обвинувачення у суді. Саме прокурор або слідчий за його дорученням надає доступ до матеріалів досудового розслідування.

Згідно з частиною другою статті 5 Закону України «Про захист персональних даних» не є конфіденційною інформацією персональні дані, що стосуються здійснення особою, яка займає посаду, пов’язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Також, згідно статті 7 Закону України «Про доступ до судових рішень», не може бути віднесена до конфіденційної інформація про прізвища та ініціали суддів, які ухвалили судове рішення; імена (ім’я, по батькові, прізвище) учасників судового процесу та посадових чи службових осіб, які, виконуючи свої повноваження, беруть участь у цивільній, господарській, адміністративній чи кримінальній справах, справах про адміністративні правопорушення (проступки). Таким чином інформація про прізвище, ім’я та по батькові прокурора не відноситься до таємної.

Тому є всі підстави оскаржити відмову у наданні інформації. Право оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації передбачено статтею 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Оскаржити можна до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики».

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – [email protected]

Архіви