Після виборів кількість «джинси» в регіональних ЗМІ різко обвалилась, але якість контенту не покращилася

Аналітичний моніторинговий звіт листопад – грудень 2012

Український освітній центр реформ проводить моніторинг друкованих та Інтернет медіа на предмет дотримання ними професійних стандартів з лютого минулого року. Моніторинг охоплює Львівську, Донецьку, Харківську, Сумську, Вінницьку області та Автономну Республіку Крим. Кожний регіон  представлений шістьма регіональними друкованими та двома он-лайн виданнями. В цьому звіті наведено результати моніторингу за листопад, що здійснювався з  12 по 17 листопада, та за грудень – із 3 по 8 грудня 2012 року. Всього було проаналізовано 643 матеріали друкованих видань та 261 матеріал інтернет видань у листопаді та відповідно 653 і 253 у грудні.

Моніторинг недобросовісної реклами («джинса» та немаркована реклама)

Нагадаємо, у вересні-жовтні незалежні експерти наголошували на тому, що перед виборами кількість політичної «джинси» в регіональних ЗМІ катастрофічно зросла в усіх регіонах, де проводилась оцінка контенту. У листопаді-грудні кількість матеріалів з ознаками замовності в регіональних ЗМІ різко впала порівняно з жовтнем. Якщо у друкованих виданнях у жовтні експерти зафіксували 27,8% політичної "джинси", то у листопаді вона впала до 6,1%, а у грудні становила 6,9% в загальному потоці інформації. Ще більш відчутним було падіння рівня політично заангажованих матеріалів в он-лайн медіа – із 32,8% у жовтні до 2,3% у листопаді та 7,1% у грудні (див. діаграму нижче). Та, незважаючи на загальне падіння кількості замовних матеріалів в цілому по регіонах, у Сумах, Вінниці і Харкові їх відсоток залишається високим –25,7% (у листопаді 24%) і відповідно17,6 ( 21,6%)  та 22,4% (17,9% у листопаді).

«Виборчий стрес» минув, ЗМІ повернулися до звичного «джинсування», – зауважують сумські експерти. У листопаді та грудні, на противагу передвиборчим місяцям, серед видів недобросовісної реклами переважає комерційна "джинса" ( діаграма вгорі). Експерти зафіксували, що у квітні минулого року її кількість була практично рівна політичній (13% і 16% відповідно), а вже з травня її частка зменшилася у два, а то і в три рази. Нагадаємо, що напередодні виборів, у жовтні частка матеріалів із ознаками політичної замовності перевищувала комерційну майже втричі (2,8), а у вересні вона була вищою в три з половиною рази.

За десять місяців моніторингу листопад і грудень 2012 року стали місяцями, коли комерційне замовлення майже вдвічі перевищило політичне. Це може бути пов’язано із закінченням виборів чого періоду і рекламно-маркетинговою активізацією бізнесу перед новорічно-різдв’яними святами.
Частка неналежно маркованої реклами у листопаді складає  – 5,6% , у грудні вона стала вищою – 10% .

Найбільше матеріалів із ознаками політичної та комерційної замовності у листопаді-грудні експертами зафіксовано в газеті "Сумщина"– 46,9% і   23,7% відповідно; сумській газеті "Білопільщина" – 23,3% і 41% ; вінницькій газеті "33 канал" – 38,6% і 43,3%;  харківській газеті "Время" – 29,3% і 15%; "Вечернем Харькове" – 16,7% у листопаді й 36,5% у грудні; в "Голосі Криму" – 22,2% і  30% відповідно.

 Харківські експерти констатують: "Повернулася «до виборна» тенденція – засилля «начальницьких» звітів про досягнення або масштабні плани на майбутнє. У матеріалах за підсумками таких прес-конференцій викладається виключно точка зору тієї особи (або установи, яку вона уособлює), часто не зрозуміло з якого приводу, що означають цифри, якими рясніють  звіти посадовців: багато чи мало, добре чи погано? – читачу важко зрозуміти через відсутність у матеріалах  експертної оцінки".

У Донецьку та Криму кількість "джинси" суттєво зменшилася порівняно з жовтнем  – відповідно 15,3% у листопаді й 18,3% у грудні; 10% і 14,3%. Але цей факт не порадував донецьких експертів: " … по закінченні виборчої кампанії в Україні у донецьких ЗМІ майже повністю зникли замовні матеріали політичного спрямування, що, в свою чергу, свідчить, що регіональні медіа є  по суті рупором провладної партії та її партій-сателітів (за деяким виключенням)". Найменше замовлень в листопаді надрукували у Львові – 6,3%, але у грудні її кількість знову зросла до 17%. Для порівняння: напередодні виборів у Донецьку було зафіксовано в жовтні –  28,5%  (вересень – 34,9%); Криму –  27,4% ( у вересні – 27,3%); Львові – 23,3% (29,7% – у вересні). "Уперше, від лютого 2012 року, аж у чотирьох виданнях – «Експрес», «Ратуша», «Львівська газета» і Львівщина» – не виявлено неналежно маркованих матеріалів", – констатують львівські експерти.

Он-лайн. Що стосується он-лайн видань, де кількість "джинси" стрімко зросла  до 36,3%  напередодні виборів, і навіть перевищила кількість замовних матеріалів у друкованих ЗМІ ( 32,3%), то в листопаді замовники різко "збайдужіли" до електронних медіа ( 6,1%). Але не надовго. У грудні  знову спостерігається зростання кількості матеріалів, які дезінформують читача – до11,7% .

На думку експертів, серед Інтернет видань першість в анти-рейтингу зайняли, «Сумиінфо» – 40,9% (у листопаді –9,5%);  ; "Вінниця-інфо"  –14,3% ( у листопаді 13,5%); донецький "Ура-інформ" – по 12%; харківський "Статус кво – "32% (у листопаді 9,5%).

Водночас, львівські експерти акцентують увагу на позитивному впливі моніторингу. "Щезли в листопаді матеріали з ознаками політичної замовності зі стрічок інформаційних агенцій – «ZIK» і «Zaxid.net». Більше того, «ZIK» почав маркувати матеріали «від політиків» з грифом «На правах реклами».

Моніторинг дотримання професійних стандартів журналістики в регіональних ЗМІ

У два останні місяці минулого року середній бал дотримання журналістських стандартів у шести регіонах був невисоким: 3,69 бала у листопаді і 3,63 бала у грудні з можливих 6-ти ( 3,43 – у жовтні). Невелике покращення середнього балу порівняно з жовтнем продемонстрували журналісти Львова – 3,92 ( у жовтні: 3,81);  Харкова – 3,27 (у жовтні: 2,99); Криму –  4,13 (у жовтні: 3,62) та Донецька –3,73 (у жовтні 3,02).

Вінницькі експерти відзначили «незрозумілу» появу серії замовних матеріалів практично одного змісту, присвячених депозитній програмі НБУ, в комунальних виданнях Харківщини та Вінниччини: у «Вінниччині»  публікація має назву «Якщо депозит, то краще у національній валюті», а ідентичний матеріал у «Слобідському краї» (Харківська область) – «Збережемо гроші за допомогою депозитів». Також матеріал про депозити з’явився у  харківській газеті «Вечірній Харків» – «В гривневых депозитах заинтересованы и банки, и население».

Регіональні експерти вважають,  що місцеві медіа, як і у попередніх місяцях, у кінці року найкраще дотримувалися стандартів достовірності (посилання на джерела) – 0,84 бала, точності – 0,81бала, відокремлення фактів від коментарів – 0, 61 та оперативності – 0,56. Традиційно низькі оцінки отримали стандарти балансу думок і точок зору– 0,35 бала та повноти представлення фактів – 0,47 бала.

Як видно з діаграми вгорі, журналісти новинних сайтів подавали інформацію оперативніше (71% інформації), дещо достовірніше (88% новин), точніше (84%), трохи краще відокремлювали факти від коментарів і навіть глибше розкривали тему (49%, тоді як у друкованих 47%),  ніж їх колеги в друкованих, але традиційно гірше дотримувалися балансу при висвітленні суспільно важливих подій (23% збалансованих новин).

Наприклад, у газеті «Главное» харківські експерти відзначили баланс думок лише в одному матеріалі з шістнядцяти, що були розглянуті під час  моніторингу в листопаді.  

 В Криму, за думкою експертів, найбільше порушує стандарти газета "Крымское время" (3,33 бала  з 6), в якій "інформація подається з однієї точкою зору, тобто не дотримується стандарт збалансованості думок, а також факти не відокремлюються від  коментарів, подається неповна інформація з проблеми, не розкривається історія питання". 

Незважаючи на те, що кількість матеріалів з ознаками політичної замовності суттєво зменшилася після виборів, моніторинг свідчить про сталу низьку якість контенту регіональних медіа.

Детальніше про ситуацію у регіонах можна дізнатися зі звітів експертів на сайті УОЦР: http://cure.org.ua/ua/proekti/potochni-proetki/montoring-profesjnih-sta.html.

УОЦР використовує методологію моніторингу, що розроблена проектом «У-Медіа» Інтерньюз Нетворк (www.umedia.kiev.ua) спільно з Інститутом масової інформації (http://imi.org.ua) та неурядовою організацією «Телекритика» (www.telekritika.ua).

Стисло про методологію

Моніторинг проводиться один раз на місяць по плаваючому графіку 1-3-2-4 тиждень. Експертами здійснюється оцінка засобів масової інформації власних регіонів та перехресне оцінювання за ротаційним планом, що дає можливість об’єктивного підходу.

Критеріями для відбору засобів масової інформації були суспільно-політична значимість, що стосується інтересів та прав більшості громадян; наявність власного контенту; обсяг та склад читацької аудиторії; наклад видання або ж кількість відвідувань сайту.

Кінцева оцінка проводиться за усередненими показниками, розрахованими на базі зведених власної та перехресної оцінки кожного регіону за відповідний період.

Моніторинг дотримання журналістських стандартів відбувався за шістьма критеріями: 1.Баланс думок / точок зору ; 2.Оперативність; 3.Достовірність (посилання на джерела); 4.Відокремлення фактів від коментарів; 5.Точність; 6.Повнота представлення фактів /інф. по проблемі.

Критеріями для визначення матеріалів із ознаками замовності та цензури є наступні чинники: 1 – матеріал відстоює або просуває  інтереси однієї сторони; 2 – цілком або майже ідентичний матеріал надрукований  в інших ЗМІ; 3 – експертами є особи, які некомпетентні коментувати подію або процес; 4 – безпідставно акцентується увага лише на позитивних або негативних характеристиках суб’єкта; 5 – матеріал містить елементи, які сприяють реалізації товарів, робіт або послуг одного суб’єкта; 6 – «протокольні» матеріали з заходів чиновників/політиків, в яких відсутня зрозуміла суспільно-важлива новина.

Експертні групи сформовані з медіа експертів, викладачів факультетів журналістики, соціологів та працюючих журналістів по три особи в кожній регіональній групі. Робота експертів координується партнерськими організаціями УОЦР: Львівським прес-клубом, Агенцією регіонального розвитку (Донецьк), Харківським прес-клубом, Сумським та Вінницьким прес-клубами.Інформацію про експертів можна отримати на сайті Українського освітнього центру реформ: http://cure.org.ua.

Моніторинг дотримання професійних стандартів регіональними друкованими та он-лайн медіа здійснюється громадською організацією Український освітній центр реформза підтримки USAID, наданої через «Інтерньюз Нетворк». Метою моніторингу є підвищення рівня медіа грамотності українського суспільства, стимулювання медіа до відповідальності, дотримання журналістських стандартів та підвищення якості медіа контенту.

Для моніторингу було відібрано по 6 регіональних друкованих та два онлайн медіа у Львівській, Донецькій, Харківській, Сумській, Вінницькій областях та АРК. 

Моніторинг є незалежною експертною оцінкою громадської організації УОЦР. Висновки й точки зору, що були висловлені в моніторингових звітах, можуть не збігатися з точкою зору USAID чи Інтерньюз Нетворк.

Контакти:

Світлана Єременко, менеджер проекту з моніторингу регіональних ЗМІ Українського освітнього центру реформ, тел. 050 470 11 59, [email protected].

Архіви