Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. Про зразок позову до суду при відмові ради надати приміщення в оренду згідно з законом

На запитання відповідає медіа-юрист проектів Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО. «Наша редакція пройшла шлях реформування, але рада відмовляється надати нам в оренду приміщення, в якому знаходиться редакція, з вартістю орендної плати 1 гривня. Мирним шляхом питання не вирішилося, чи не могли б ви надати зразок позову до суду?».

 – Розгляд цієї категорії справ належить до юрисдикції господарських судів. Хочу звернути Вашу увагу, що ще до звернення з позовом до суду потрібно направити проект договору оренди Відповідачу, і вже після закінчення строку на його розгляд, або після отримання відмови в його укладенні, звертатися до суду.

Господарський суд …………………………….

Позивач: ……………………………………….

(повна назва підприємства,

юридична адреса, інші реквізити)

Відповідач: ………………………………………

(повна назва та юридична адреса,

інші реквізити)

ПОЗОВНА ЗАЯВА

про зобов’язання укладання договору оренди

 Позивач – приватне підприємство РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «………………………..», створене в процесі реформування комунальної установи Редакція газети «……………………», на підставі розпорядження голови …………………..-ої районної державної адміністрації …………………..-ої області від ХХ.ХХ.2016 № ХХ та рішення …….-ої районної ради ………………-ої області від ХХ.ХХ.2016р. Позивач є правонаступником всіх прав та обовязків Комунальної установи Редакція газети «………………», яка була припинена ХХ.ХХ.2018 року.

   Комунальна установа Редакція газети «………………..» отримала право оренди приміщення площею ХХХ кв. м.,  яке знаходиться за адресою: м. ……………, вул. ………….., буд. № Х згідно рішення ……..-ої районної ради від ХХ.ХХ.2006 року № ХХХ.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»  позивач має право оренди строком не менше ніж на 15 років з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій, приміщень, в яких розташовувався на час реформування редакції. Договір оренди укладається між редакцією та відповідним органом місцевого самоврядування.

   Частиною 3 статті 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна» встановлено, що після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов’язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін, крім випадків, якщо орендоване майно необхідне для потреб його власника. У разі, якщо власник має намір використовувати зазначене майно для власних потреб, він повинен письмово попередити про це орендаря не пізніше ніж за три місяці до закінчення терміну договору. Переважне право наймача на укладення договору на новий строк зазначене також в статті 777 Цивільного кодексу України та статті 285 Господарського кодексу України. Так, наведеними нормами передбачено, що орендар (наймач), який належно виконує свої обов’язки за договором оренди (найму), після спливання строку договору має переважне право перед іншими особами на укладення цього договору на новий строк.

   Позивачем було отримано попередження про те, що приміщення буде використовуватися власником для власних потреб без зазначення, як воно буде використовуватися. На цю обставину звернуто увагу в Постанові Верховного Суду України від 20 квітня 2016 року – у разі, якщо майно буде знову передаватись в оренду, буде порушення власником вимог, встановлених частиною третьою статті 17 Закону України «Про оренду державного та комунального майна».

   Позивач неодноразово повідомляв про своє право на оренду нерухомого майна, передбачене ч. 2 ст. 9 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»: «Приміщення, що перебувають у державній або комунальній власності, у яких на час реформування розташовувалися редакції, передаються в оренду строком не менше, ніж на 15 років, з розміром орендної плати, установленим для бюджетних організацій. Договір оренди укладається між редакцією та Фондом державного майна України (його регіональним відділенням) або відповідним органом місцевого самоврядування».

   Позивачем було направлено пропозицію укласти  договір оренди – Типовий договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до  комунальної власності територіальної громади міста …………………….. , затверджений рішенням виконавчого комітету ……..ради ……… області від ХХ.ХХ.2000 № ХХХ , з урахуванням змін, відповідно до Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації»:

«ДОГОВІР № _____________

( вставити в позовну заяву проект договору оренди )

   Відповідно до частин 3, 4, 7 статті 179 Господарського кодексу України укладення господарського договору є обов’язковим для сторін, якщо він заснований на державному замовленні, виконання якого є обов’язком для суб’єкта господарювання у випадках, передбачених законом, або існує пряма вказівка закону щодо обов’язковості укладення договору для певних категорій суб’єктів господарювання чи органів державної влади або органів місцевого самоврядування.

   Обов’язковість надання  Приватному підприємству редакція газети «…………………» в оренду приміщення за адресою – місто ……………., вулиця ……………… будинок ХХ є одним із видів державної підтримки реформованих засобів масової інформації і прямо зазначена в Законі України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації».

На пропозицію Позивача укласти договір оренди індивідуально визначеного (нерухомого) майна, що належить до  комунальної власності територіальної громади міста …………………..  площею ХХХ кв. м.,  яке знаходиться за адресою: м. ………………, вул. ……………….., буд. № ХХ письмової відповіді не отримано.

Позивачем не подано іншого позову  до …………………………………  ради (відповідача) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Попередній розрахунок суми судових витрат, які позивач поніс у зв’язку із розглядом справи, складає …

   Керуючись ч. 2 ст. 9 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», ст. 179 ГКУ, Постановою пленуму Вищого господарського суду України від 23 березня 2012 року № 6 “Про судове рішення», ст.ст. 4,20, 29, 129, 162,164, 176 ГПК України,

 ПРОШУ:

   Визнати укладеним договір оренди нежитлових приміщень площею ХХХ кв. м.,  які знаходяться за адресою: м. ………………., вул. ……………… року, буд. № 00, між виконавчим комітетом ………..-ої ………. ради (м. ………………., площа ………………., ідентифікаційний код ХХХХХХХХХ) та Приватним підприємством РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «…………………» (м. ………………., вул. ……………… року, буд. № ХХ код ХХХХХХХХ) , в наступній редакції:

 ДОГОВІР № _____________

( вставити в позовну заяву проект договору оренди )

Стягнути з виконавчого комітету ………..-ої міської ради (м. ………………., площа ………………., ідентифікаційний код ХХХХХХХХХ)  на користь Приватного підприємства РЕДАКЦІЯ ГАЗЕТИ «…………………….» (м. ………………., вул. ……………… року, буд. № ХХ код ХХХХХХХХ) судовий збір у сумі 0000 грн. 00 коп.

Додатки:

Директор

   Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

   Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – [email protected]

Архіви