За iндексом валового виробництва сiльськогосподарської продукції Львiвщина займає 9 мiсце серед областей України

Рiк, що минає, в галузi агропромислового комплексу можна рахувати вдалим. За iндексом валового виробництва сiльськогосподарської продукцiї 103,7%, Львiвщина займає 9 мiсце серед областей України. З приростом у 8,8% працює харчопереробна галузь. Про це сьогодні, 26 грудня, під час прес-конференції у Львівському прес-клубі повідомив експерт аграрного ринку Іван Стефанишин.

За його словами, пiд урожай 2012 року додатково освоєно 34 тис. гектарiв землi (6% до посiвної площi) за рахунок залучення земель, що не були у використаннi останнi 10 рокiв.

«В галузь iнвестовано бiля 1 млн. доларiв США. Якщо такi темпи збережуться, то в найближчi 3-5 рокiв додатково буде залучено бiля 100 тисяч гектарiв земель, що дасть можливiсть збiльшити виробництво сiльськогосподарської продукцiї бiльше, нiж на пiвмiльярда гривень, або 5% валової продукцiї. Завдяки розширенню посiвних площ сiльськогосподарських культур вперше за роки незалежностi зiбрано понад 1 мiльйон тонн зерна, 800 тисяч тонн цукрових бурякiв,120 тисяч тонн рiпаку. Враховуючи динамiку змiн, що вiдбуваються в агропромисловому комплексi, є цiлком реально збирати в областi 1,2 млн. тонн зернових, 1 млн, тонн цукрових бурякiв, 150 тисяч тонн рiпаку», – зазначив Іван Стефанишин.

Він також розповів, що за 11 мiсяцiв цього року загальний обсяг реалiзацiї сiльськогосподарської продукцiї сiльськогосподарськими пiдприсмствами зрiс на 21,8%, зокрема зернових — на 74,5%, рiпаку — на 58,8%, худоби i птицi — на 5%, молока — на 14,2%.

Додатково отримано близько 800 мiльйонiв гривень. Починаючи з травня цього року, спостерiгасться дефляцiя цiн на продукти харування, крiм хлiбобулочних виробiв, безалкогольних та алкогольних виробiв (в межах 6%).

Архіви