Про правомірність видання інформаційних бюлетенів громад

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. На запитання відповідає медіаюрист Ігор ФЕДОРЕНКО. «Хотілося б почути вашу думку щодо правомірності видання інформаційних бюлетенів, газет, вісників, де піаряться їх керівники за рахунок бюджетних коштів. Подібне розповсюдження друкованої продукції дуже перешкоджає діяльності реформованих редакцій. «Газети громад» не мають вихідних даних, не реєструються в Нацраді і розповсюджуються серед мешканців громад».

– Частина 3 статті 15 Закону України «Про медіа» визначає, що не належать до друкованих медіа офіційні  друковані  видання, що видаються з метою забезпечення доступу до публічної інформації. Закон України «Про доступ до публічної інформації» в статтях 10-1, 15 передбачає обов’язок оприлюднення публічної інформації розпорядниками. Щодо місцевого самоврядування, то розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати:

– інформацію про організаційну структуру, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання);

– нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньо організаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності;

– перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення;

– плани проведення та порядок денний своїх відкритих засідань;

– звіти;

– інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, а саме про: їхні місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адреси офіційного веб-сайту та електронної пошти; прізвище, ім’я та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівника органу та його заступників, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів; розклад роботи та графік прийому громадян; вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення; перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, та їх керівників;

– іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

Закон також передбачає строк і спосіб, в який розпорядники інформації можуть оприлюднювати публічну інформацію:

– на своєму офіційному веб-сайті;

– у власних офіційних друкованих виданнях та/або у медіа на підставі договорів про висвітлення діяльності, укладених із суб’єктами у сфері медіа.

Згідно статті 15-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» офіційні друковані видання органів місцевого самоврядування видаються з метою офіційного опублікування нормативно-правових актів, рішень цих органів та інформації, обов’язковість опублікування якої передбачено законодавством, та під час підготовки яких не використовується творча праця журналістів. Крім того, що офіційні друковані видання не повинні містити ніяких журналістських матеріалів, в них також забороняється розміщувати рекламу або будь-яку іншу інформацію, обов’язковість опублікування якої не передбачено законодавством.

Таким чином, якщо в офіційному друкованому виданні органу місцевого самоврядування розміщується виключно публічна інформація, обов’язок оприлюднення якої передбачено Законом України «Про доступ до публічної інформації», то такий вісник чи бюлетень видається в рамках чинного законодавства. Але якщо в цьому офіційному друкованому виданні, крім публічної інформації, є реклама або журналістські матеріали, матеріали про якісь поїздки, зустрічі, інтерв’ю і коментарі посадовців, то тоді це нічим не відрізняється від друкованого медіа, видання якого заборонено державним органам, органам місцевого самоврядування, а також юридичним особам, заснованим такими органами (крім наукових установ, закладів освіти та закладів культури).

   Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики».

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – [email protected]

Архіви