Про право відмови у публікації листа до редакції

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. На запитання відповідає медіаюрист Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО.  «В редакцію звернулася читачка з вимогою надрукувати її лист. Текст суперечить нашій редакційній політиці. Вона вимагає письмову відмову. Якими юридичними нормами регулюється така ситуація?».

– Свобода слова і вільне вираження у друкованій формі своїх поглядів і переконань гарантуються Конституцією України, що означає право кожного вільно і незалежно шукати, одержувати, фіксувати, зберігати, використовувати та поширювати будь-яку інформацію, у тому числі за допомогою друкованих засобів масової інформації.

Якщо наданий текст не відповідає редакційній політиці , або шкодить інтересам національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку, репутації або правам інших людей, веде до розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, є приниженням національної честі та гідності, або образою почуттів громадян у зв’язку з їхніми релігійними переконаннями, а також для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, редакція не тільки в праві, але і зобов’язана відмовити у публікації такого листа.

В цій ситуації слід керуватися спеціальним законом, який регулює діяльність друкованих ЗМІ, а саме Законом України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні». Стаття 36 цього закону,  яка називається «Авторські твори і листи», дає вам право не тільки не друкувати, а й взагалі не відповідати на листи, надіслані громадянами до редакції:

«Редакція зобов’язана використовувати авторські матеріали, твори літератури, науки і мистецтва з дотриманням законодавства з питань інтелектуальної власності. Ніхто не має права зобов’язати редакцію опублікувати відхилений нею твір, лист, інший матеріал або повідомлення, якщо інше не передбачено цим Законом або статутом редакції.

Лист, адресований редакції, може бути використаний у повідомленнях і матеріалах, якщо при цьому не змінюється зміст листа і не порушуються положення цього Закону.

Редакція не зобов’язана відповідати на листи чи пересилати їх до інших інстанцій».

За чинним законодавством України діяльність ЗМІ є вільною і незалежною. Редакційна незалежність  – це свобода керівників і співробітників редакції у виборі тематики публікацій та методів роботи. Листи, надіслані громадянами на адресу редакції з метою публікації, не слід плутати зі зверненнями громадян, які регулюються Законом України «Про звернення громадян». Метою звернення є не матеріал для публікації, а питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади, об’єднання громадян, відповідно до їх статуту, пропозицій про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон України «Про звернення громадян» забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності,  для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

   Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики».

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – [email protected]

Архіви