Про договір оренди приміщення редакції після ліквідації районної ради. Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ

На запитання відповідає медіаюрист проєктів Тернопільського прес-клубу   Ігор ФЕДОРЕНКО.  «У нас є нотаріально завірений договір оренди між редакцією газети та  районною радою на 15 років на пільгових умовах – за 1 грн. в рік. Після ліквідації району та районної ради приміщення були передані селищній раді. Селищна рада тепер посилається на пункт в договорі, в якому зазначено, що договір оренди припиняється в разі ліквідації юридичної особи, яка була орендарем або орендодавцем.  Враховуючі, що районна рада, яка була орендодавцем, ліквідована, як нам бути в цій ситуації?».

– Якщо ваш договір і має положення про припинення у випадку ліквідації юридичної особи, яка була орендодавцем, у вашому випадку це ні на що не впливає. Частиною 1 статті 104 Цивільного кодексу України передбачено, що: «Юридична особа припиняється в результаті реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. У разі реорганізації юридичних осіб майно, права та обов’язки переходять до правонаступників». Виходячи з цієї статті, ліквідація  – це припинення без правонаступників. Що відбулося з районною радою, яка є орендодавцем? Згідно з рішенням Житомирської районної ради від 22  грудня 2020 року № 22 «Про реорганізацію районних рад шляхом приєднання до Житомирської районної ради» відбулася її реорганізація шляхом приєднання до юридичної особи Житомирської районної ради. Таким чином припинення районної ради (орендодавця)  відбулося не через ліквідацію, а через реорганізацію, а відтак відсутня і підстава для припинення, зазначена в договорі оренди.

Щодо правонаступництва за договором оренди. Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних адміністрацій» внесено зміни до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”: розділ V “Прикінцеві та перехідні положення” доповнено пунктами 6-1 такого змісту:

«4) сформована територіальна громада є правонаступником усього майна, прав та обов’язків розформованої територіальної громади з урахуванням особливостей, визначених підпунктами 5 і 6 цього пункту;

5) якщо територія розформованої територіальної громади включена до територій кількох сформованих територіальних громад, кожна з цих громад стає правонаступником належних розформованій територіальній громаді:

нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, розташованих на території сформованої територіальної громади; речей, призначених для обслуговування відповідних об’єктів нерухомого майна і пов’язаних з цим майном спільним призначенням (у тому числі у зв’язку із здійсненням відповідних повноважень або наданням послуг). Належність речей, призначених для обслуговування кожного об’єкта нерухомого майна і пов’язаних з цим майном спільним призначенням, визначається на підставі останньої суцільної інвентаризації; прав засновника (учасника) юридичної особи, заснованої розформованою територіальною громадою (у тому числі в особі відповідної сільської, селищної, міської ради), якщо місцезнаходженням такої юридичної особи є населений пункт, включений до території відповідної сформованої територіальної громади;

6) майнові зобов’язання, майнові та немайнові права юридичних осіб – органів місцевого самоврядування розформованої територіальної громади, територія якої включена до територій кількох сформованих територіальних громад, розподіляються між правонаступниками таких юридичних осіб відповідно до передавальних актів пропорційно обсягу розподілу майна, майнових прав та залишків бюджетних коштів між сформованими територіальними громадами».

Відповідно до вашої територіальної громади (яку представляє селищна рада) переходить право власності на нерухоме майно та  всі права і обов’язки орендодавця згідно закону.

Майнові відносини між орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває в державній та комунальній власності, регулює Закон України «Про оренду державного та комунального майна». Закон України «Про оренду державного та комунального майна» передбачає випадок, коли у орендованого комунального майна змінюється власник. Частина 8 статті 20  Закону України «Про оренду державного та комунального майна» містить норму, яка регулює правонаступництво у разі зміни власника орендованого майна: «У разі зміни власника майна, переданого в оренду, до нового власника переходять права і обов’язки за договором оренди, якщо інше не передбачено договором».

Таким чином ваш договір, укладений відповідно до частини 2 статті 9 Закону України «Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації», залишається чинним.  Новий власник майна – селищна територіальна громада – набуває права та обов’язки орендодавця за цим договором оренди та зобов’язана їх виконувати до закінчення строку дії договору, або до моменту його припинення з будь-яких інших підстав.

Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

    Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – [email protected]

Архіви