40% працездатних львів’ян не можуть розпочати власну справу через податки і брак коштів

Майже третина львів’ян у віці понад 16 років хотіли би зайнятися власною справою: 11% – однозначно хотіли б і 20% – швидше хотіли би. Серед львів’ян працездатного віку охочих розпочати власний бізнес майже 40%. Про це Прес-клуб повідомила соціологічна група "Рейтинг".

Однак 58% опитаних не хотіли би займатися підприємницькою діяльністю. Ще 5% зазначили, що вже мають власну справу і 6% – не змогли визначитися з цього питання.

Що молодші респонденти і що вищий у них рівень освіти, то більше серед них бажаючих мати власну справу. Серед молоді віком 16-25 років більше, ніж половина хотіли би займатися підприємництвом, натомість у категорії 56-річних і старших – 90% не хотіли би.

Серед чоловіків на третину більше охочих до власної справи, ніж серед жінок. За родом занять найбільше охочих до підприємництва  – серед безробітних та студентів, найменше – серед службовців і пенсіонерів.

Бажання займатися власною справою висловили вдвічі більше не одружених, аніж одружених (52% проти 27%). Разом з тим, у респондентів, які вже мають дітей бажання до відкриття власної справи сильніше, ніж у респондентів, які дітей ще не мають.

Що вищі доходи опитаних, то більше бажання вони виказують щодо відкриття власного бізнесу. Серед найбагатших респондентів найвища кількість тих, хто власну справу вже має, зокрема, серед категорії 46-55 років.

Щодо того, що ж у підприємництві приваблює більше – прибутки чи самостійність, то думки респондентів розділилися майже навпіл. Так, 48% тих, хто хотів би зайнятися власною справою, відзначили, що у підприємництві їх приваблюють можливі прибутки, натомість трохи менше – 43% першочергово відзначили незалежність і самостійність у прийнятті рішень. Ще 9% не визначилися з цього питання.

При цьому, найбільше цінують у підприємництві самостійність люди у віці 26-35 років, з вищою освітою, жінки. Натомість про прибутки найбільше думають чоловіки, вище середнього  і старшого віку.

Лише 5% тих, хто хотів би зайнятися власною справою визначають шанси на те, що у найближчий рік чи два займуться підприємництвом як «значні». На «незначні» шанси вказали 48% бажаючих зайнятися підприємництвом, на «відсутність» шансів взагалі вказали 34%.

Тож, майже 190 тис. львів’ян хотіли би мати власну справу (займатися бізнесом), проте реально у найближчі рік-два місто може поповнитися хіба що на 6 тис. підприємців.

Отже маємо колосальний розрив між кількістю бажаючих мати власну справу і тими з них, хто вважає, що цю справу в найближчий час дійсно розпочне – понад 30 разів!  Такий же розрив спостерігається між доходами багатих і бідних в Україні (в Європі він становить до 10 разів).

Основними перешкодами для започаткування власної справи респонденти, які хотіли би займатися підприємництвом назвали відсутність стартового капіталу (60%) і високі податки (51%).

Приблизно третину стримують загальна кризова ситуація (35%), високий рівень конкуренції (29%) і бюрократичні перепони на шляху ведення бізнесу (28%). Кожен п’ятий перешкодами на шляху до власної справи назвав невпевненість у прибутковості справи (22%), побоювання впливу контролюючих органів (21%) і відсутність досвіду підприємницької діяльності (19%).

Дещо рідше, як перешкоди для ведення підприємницької діяльності, називалися побоювання впливу криміналітету (14%), відсутність необхідних знань та навичок (12%), невпевненість у своїх можливостях (10%), небажання ризикувати (9%), відсутність ідей (8%) і вік або стан здоров’я (4%).

Серед львів’ян, які високо оцінюють шанси на початок власної справи, значно менше поширені такі побоювання, як відсутність стартового капіталу та досвіду ведення бізнесу, ніж серед опитаних, які оцінюють шанси на початок власної справи як мінімальні, або взагалі таких не бачать.

Відсутність стартового капіталу найбільше турбує молодь у віці 26-35 років, високі податки і високий рівень конкуренції – молодь у віці 16-25 років, бюрократичні перепони – людей середньої вікової категорії, а загальна кризова ситуація турбує однаково усі вікові категорії.

Окрім того, жінок більше за чоловіків стримують на шляху до підприємництва високі податки, бюрократичні перепони, невпевненість у собі і небажання ризикувати. Чоловіки ж частіше за жінок відзначали загальну кризову ситуацію, високий рівень конкуренції, відсутність досвіду підприємництва і необхідних навичок.

Якщо відсутність стартового капіталу є однаково актуальною перешкодою для початку бізнесу для опитаних з різним рівнем освіти, то за іншими позиціями спостерігаються цікаві особливості. Більш освічених громадян більше турбують бюрократичні перепони, вплив контролюючих органів, можливий тиск криміналітету, а також відсутність досвіду і навичок.

Аудиторія дослідження: населення міста Львова віком від 16 років і старші.

Вибіркова сукупність: 827 респондентів.

Метод дослідження: особисте формалізоване інтерв’ю згідно з опитувальником (face to face).

Помилка репрезентативності дослідження: для значень близьких до 50% похибка становить не більше 2,7%, для значень близьких до 30% – не більше 2,3%, для значень близьких до 10% – не більше 1,6%.

Терміни проведення дослідження: 19 – 28 лютого 2010 р.

Архіви