Про журналістські посвідчення для працівників сайтів

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. На запитання відповідає медіаюрист Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО. «Як бути з посвідченнями для журналістів, які працюють на сайті?».

– 31 березня 2023 року набрав чинності Закон України «Про медіа». Відповідно з цього моменту набрали чинності і зміни до Закону України «Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста», в статті 1 якого поняття журналіст тепер має наступний вигляд – «творчий працівник суб’єкта у сфері медіа, який професійно збирає, одержує, створює, редагує, поширює і забезпечує підготовку інформації для медіа. Статус журналіста підтверджується документом, виданим суб’єктом у сфері медіа, професійною чи творчою спілкою журналістів. Документ, що підтверджує статус журналіста, має містити найменування та вид медіа, його ідентифікатор у Реєстрі суб’єктів у сфері медіа або найменування професійної чи творчої спілки, фото, прізвище, ім’я та по батькові журналіста, номер документа, дату видачі і строк його дії, підпис особи, яка видала документ».

Таким чином документ, що підтверджує статус журналіста, має містити:

– найменування та вид медіа;

– ідентифікатор у Реєстрі суб’єктів у сфері медіа (або найменування професійної чи творчої спілки);

– фото;

– прізвище, ім’я та по батькові;

– номер документа;

– дату видачі;

– строк дії;

– підпис особи, яка видала документ.

Згідно пункту 36 частини 1 статті 1 Закону України «Про медіа»  сайти віднесено до онлайн-медіа – медіа, що регулярно поширюють інформацію у текстовій, аудіо-, аудіовізуальній чи іншій формі в електронному (цифровому) вигляді за допомогою мережі Інтернет на власному веб-сайті, крім медіа, які віднесені цим Законом до аудіовізуальних медіа. Так як питання стоїть про видачу  посвідчення журналіста саме онлайн-медіа, варіант з професійною чи творчою спілкою у цьому випадку ми не розглядаємо, і нам потрібен такий реквізит як ідентифікатор у Реєстрі суб’єктів у сфері медіа.

Стаття 16 визначає, хто є суб’єктом у сфері онлайн-медіа:

«1. Для цілей цього Закону суб’єктом у сфері онлайн-медіа вважається особа, що здійснює редакційний контроль щодо створення або добору, організації та поширення масової інформації у формі онлайн-медіа.

  1. Суб’єктом у сферіонлайн-медіане може бути особа, до структури власності якої входять державні органи, органи місцевого самоврядування, їх об’єднання, крім винятків, передбачених законом, зокрема щодо публічних аудіовізуальних медіа, а також юридичні особи, засновані такими органами, крім наукових установ, закладів освіти, закладів культури.
  2. Особа, яка регулярно поширює масову інформацію під своїм редакційним контролем через власні облікові записи на платформах спільного доступу до інформації, не є суб’єктом у сферіонлайн-медіа, крім випадків, якщо така особа добровільно зареєструється як суб’єкт у сферіонлайн-медіа в порядку, передбаченому статтею 63 цього Закону».

Стаття 63 Закону України «Про медіа» передбачає добровільну реєстрацію суб’єктів у сфері онлайн-медіа. Для реєстрації заявник подає заяву за формою, встановленою Національною радою, в якій зазначаються такі відомості:

1) для юридичної особи:

а) ідентифікаційні дані;

б) адреса, за якою здійснюється редакційний контроль, якщо вона не збігається з адресою місцезнаходження (для суб’єктів у сфері аудіовізуальних, друкованих та онлайн-медіа);

в) контактні дані (телефон, адреса електронної пошти);

г) прізвище, ім’я та по батькові керівника юридичної особи;

ґ) кінцевий бенефіціарний власник (за наявності);

2) для фізичної особи (у тому числі фізичної особи-підприємця):

а) ідентифікаційні дані;

б) місце реєстрації або надання сервісу, контактні дані (телефон, адреса електронної пошти);

3) вид та опис діяльності у сфері медіа, а саме  назва онлайн-медіа; вид онлайн-медіа; доменні імена, за якими медіа доступне в мережі Інтернет, із зазначенням реєстрантів відповідних доменних імен (щодо фізичних осіб – прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, громадянство, відомості про місце проживання або місце перебування, щодо юридичних осіб – ідентифікаційні дані).

Пунктом 37 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про медіа» передбачено, що Національна рада повинна  затвердити нормативно-правові акти, зразки документів, передбачених законом, упродовж трьох місяців з дня набуття ним чинності. Реєстрація суб’єктів у сфері медіа буде можлива після затвердження нормативно-правових актів та форм заяв до них.

Зі всього цього можна зробити наступні висновки щодо видачі посвідчення:

  • «журналіст – творчий працівник суб’єкта у сфері медіа», а відтак повинен мати трудові відносини з суб’єктом у сфері медіа. Хто такі працівники, у нас визначає Кодекс законів про працю України, а визначення журналіста дає спеціальна норма – Закон України «Про державну підтримку медіа, гарантії професійної діяльності та соціальний захист журналіста»;
  • онлайн-медіа, якщо зареєструється відповідно до статті 63 Закону України «Про медіа» як суб’єкт у сфері медіа, зможе видати документ, що посвідчує статус журналіста своєму працівнику, бо буде мати ідентифікатор з Реєстру суб’єктів у сфері медіа.

Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики».

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – [email protected]

Архіви