Про суміщення посад керівника редакції

Octopus in Business

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. На запитання відповідає медіаюрист проєктів Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО. «Я працюю в редакції головним бухгалтером. Директор редакції звільнився, і зборами засновників я була обрана на посаду керівника. Мені треба прийняти когось на посаду бухгалтера, чи я можу  суміщати посади директора і бухгалтера?».  

– Як вбачається з вашого запитання, при призначенні вас керівником в штатному розписі посада головного бухгалтера стала вільною, і ви маєте намір виконувати роботу бухгалтера на умовах суміщення. Питання, чи може працівник, який обіймає керівну посаду, суміщати виконання роботи за іншою посадою, випливає з нормативних документів ще радянських часів, якими ми досі користуємося, і в яких існували певні обмеження. Те, що такі питання виникають, засвідчує і лист Міністерства праці та соціальної політики України N03-3/2091-018-2 від 06.05.2001 «Про суміщення професій і посад, виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників керівниками на госпрозрахункових підприємствах». У вашому випадку чинне законодавство не містить заборон і обмежень на таке суміщення.

Суміщення посад – це виконання працівником, разом зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи за іншою посадою на тому ж підприємстві, в межах робочого часу за основною роботою. Для можливості суміщення посад необхідною умовою є наявність вакантної іншої посади в штатному розписі.

За умови, коли ініціативу суміщати посади виявляє працівник, він має написати заяву про бажання працювати за сумісництвом. Роботодавець видає відповідний наказ керівника про суміщення посад. В цьому наказі повинно бути вказано суміщену посаду, умови виконання додаткової роботи та розмір доплати за суміщення посад. Робота за суміщенням, як і будь який трудовий договір, може бути оформлена на певний строк або безстроково. Суміщення посад здійснюється у межах робочого часу за основною роботою, тому роботу за додатковою посадою не відображають окремо в табелі обліку використання робочого часу.

Статтею 105 Кодексу законів про працю України (далі КЗпП) передбачено, що працівникам, які виконують на тому ж підприємстві, в установі, організації, поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткову роботу за іншою посадою без звільнення від основної роботи, проводиться доплата за суміщення посад. Розміри доплат за суміщення професій (посад), або за виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника, встановлюються на умовах, передбачених у колективному договорі, статті 15 Закону  України “Про оплату праці”, статті 97 КЗпП України. При відсутності колективного договору, розмір доплати за суміщення вакантної посади підприємства встановлюється в трудовому договорі, наказі  керівника, положенні про оплату праці або в іншому внутрішньому акті, що регулює питання оплати праці. Доплата при суміщенні посад може бути встановлена у фіксованих відсотках до тарифної ставки (окладу). Обмеження розміру доплати за суміщення посад встановлене тільки в бюджетній сфері і регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 “Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”.

Якщо сумісник працює на тому ж підприємстві і за основною посадою, то повідомляти ДПС про оформлення суміщення не потрібно.

Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики».

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – [email protected]

Архіви