Про соціальну рекламу в газеті у світлі нового законодавства

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. На запитання відповідає медіаюрист Ігор ФЕДОРЕНКО.

«Ми розміщуємо в газеті текст про навчальну програму, реалізацією якої займається державний навчальний заклад в рамках проєкту за іноземні кошти. Текст ми публікуємо безкоштовно. У зв’язку зі зміною в законодавстві  – чи буде такий текст соціальною рекламою, і якщо так, то як його позначати?». 

– Чинне законодавство про рекламу зазнало суттєвих змін з прийняттям Закону України «Про внесення змін до Закону України “Про рекламу” та інших законів України щодо імплементації норм європейського законодавства у національне законодавство України шляхом імплементації окремих положень законодавства Європейського Союзу у сфері аудіовізуальної реклами (Європейської конвенції про транскордонне телебачення, Директиви Європейського парламенту та Ради 2010/13/ЄС про аудіовізуальні медіапослуги від 10 березня 2010 року із змінами, внесеними Директивою (ЄС) 2018/1808 від 14 листопада 2018 року)». Змінилося навіть саме визначення реклами – «інформація про особу, ідею та/або товар, розповсюджена за грошову чи іншу винагороду або з метою самореклами в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена, щоб сформувати або підтримати у прямий (пряма реклама, телепродаж) або непрямий (спонсорство, розміщення товару (продакт-плейсмент) спосіб обізнаність споживачів реклами та їхній інтерес щодо таких особи, ідеї та/або товару».

Ваш текст відноситься до соціальної реклами – «вид реклами, що охоплює суспільно корисну інформацію, спрямовану на розвиток особистості та суспільства, на популяризацію загальнолюдських цінностей, здорового способу життя, інклюзивного суспільства, на охорону природи, збереження енергоресурсів, профілактику правопорушень, на забезпечення державного суверенітету, безпеки та оборони, патріотичного виховання, освіти, науки, культури, фізичної культури, спорту, історії тощо, розповсюдження якої не має на меті отримання прибутку та/або не спонукає виборців голосувати за або проти певного суб’єкта виборчого процесу. До соціальної реклами може відноситися інформація про висвітлення державних програм, спрямованих на захист державності, громадського порядку, підвищення обороноздатності держави тощо». Соціальна реклама може розміщуватися за грошову чи іншу винагороду або безоплатно. У вашому випадку це соціальна реклама суспільно корисної інформації – освітньої програми, створеної в межах реалізації проєктів міжнародної технічної допомоги.

Відповідно до приписів статті 12 Закону України «Про рекламу» на соціальну рекламу поширюються загальні вимоги до реклами. Соціальна реклама в медіа повинна бути чітко відокремлена від іншої інформації з використанням слів “соціальна реклама”.

Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіареформам та розвитку регіональної журналістики».

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – [email protected]

Архіви