Про процедуру ліквідації редакції (приватного підприємства)

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. На запитання відповідає медіаюрист Ігор ФЕДОРЕНКО. «За результатами передплати стало зрозуміло, що редакція не має коштів для подальшої роботи, і ми вимушені припинити діяльність. Якою є процедура ліквідації приватного підприємства?».

– Відповідно до статті 104 Цивільного кодексу України ліквідація – це одна із форм припинення юридичної особи. Порядок ліквідації прописаний в статтях 110 -112 ЦК України. У вашому випадку підприємство ліквідується за рішенням засновників юридичної особи, для чого у відповідності з порядком, прописаним у статуті підприємства, скликаються загальні збори засновників. На загальних зборах приймається рішення про ліквідацію підприємства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку припинення підприємства та з інших питань. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» в пункті 7 частини 1 статті 15 зазначає, що «рішення про припинення юридичної особи має містити відомості про персональний склад комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії), її голову або ліквідатора, реєстраційні номери облікових карток платників податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), про порядок та строк заявлення кредиторами своїх вимог». Строк заявлення кредиторами своїх вимог до юридичної особи, що припиняється, не може становити менше двох і більше шести місяців з дня оприлюднення повідомлення про рішення щодо припинення юридичної особи. Рішення з усіх цих питань повинні бути в протоколі загальних зборів засновників, який подається державному реєстратору.

Після прийняття рішення про ліквідацію, не пізніше трьох робочих днів, необхідно подати державному реєстратору протокол рішення про припинення підприємства шляхом ліквідації для внесення відповідних відомостей до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. З дати внесення до ЄДР запису про рішення засновників щодо ліквідації юридичної особи ліквідаційна комісія здійснює наступні заходи.

Про припинення підприємства повідомляється орган державної податкової служби.

Вживаються всі необхідні дії щодо стягнення дебіторської заборгованості. Ліквідаційна комісія заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників юридичної особи.

Під час проведення заходів щодо ліквідації юридичної особи до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунку, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації юридичної особи.

Ліквідаційна комісія вживає заходів щодо інвентаризації майна юридичної особи, що припиняється, а також щодо виявлення та повернення майна, яке перебуває у третіх осіб.

Ліквідаційна комісія, відповідно до законодавства про працю, здійснює звільнення працівників юридичної особи, що припиняється. Звільняються працівники у відповідності до пункт 1 статті 40 КЗпП України.

Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, ліквідаційна комісія забезпечує своєчасне надання податковим органам та Пенсійному фонду України первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку.

Після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами ліквідаційна комісія складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується ліквідаційною комісією юридичної особи.

Вимоги кредиторів задовольняються у такій черговості:

– у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

– у другу чергу задовольняються вимоги працівників, пов’язані з трудовими відносинами, вимоги авторів про плату за використання результатів їх інтелектуальної, творчої діяльності;

– у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов’язкових платежів);

– у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

Вимоги кредитора, заявлені після спливу строку, встановленого ліквідаційною комісією для їх пред’явлення, задовольняються з майна юридичної особи, яку ліквідовують, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, заявлених своєчасно.

Вимоги кредиторів, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо кредитор у місячний строк після одержання повідомлення про повну або часткову відмову у визнанні його вимог не звертався до суду з позовом, вимоги, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, а також вимоги, які не задоволені через відсутність майна юридичної особи, що ліквідується, вважаються погашеними.

Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія затверджує ліквідаційний баланс та забезпечує його подання до податкового органу.

Майно юридичної особи, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, передається учасникам юридичної особи, якщо інше не встановлено установчими документами юридичної особи або законом.

Документи, що підлягають обов’язковому зберіганню, передаються в установленому законодавством порядку відповідним архівним установам.

Останній етап – це подання державному реєстратору документів для проведення державної реєстрації припинення юридичної особи.

 Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики».

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – [email protected]

Архіви