Про оскарження випуску видань місцевої влади до Нацради з питань телебачення і радіомовлення

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. На запитання відповідає медіаюрист Ігор ФЕДОРЕНКО. «Яких заходів можуть вжити реформовані редакції, щоб припинити порушення з боку місцевої влади при виданні інформаційних бюлетенів, газет і вісників, які розповсюджують серед мешканців громад?».

   – Стаття 15-1 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачає, що офіційні друковані видання органів місцевого самоврядування повинні публікувати нормативно-правові акти, рішення та іншу інформацію, обов’язковість опублікування якої передбачено законодавством. Для підготовки цих офіційних друкованих видань не повинна використовуватися творча праця журналістів. Ці видання не повинні містити ніяких журналістських матеріалів, забороняється також  розміщувати рекламу або будь-яку іншу інформацію, обов’язковість опублікування якої не передбачено законодавством. Частина 3 статті 15 Закону України «Про медіа» визначає, що не належать до друкованих медіа офіційні друковані видання, які видаються з метою забезпечення доступу до публічної інформації. Але, якщо в офіційному друкованому виданні органу місцевого самоврядування розміщується не тільки публічна інформація, обов’язок оприлюднення якої передбачено законодавством, а також авторські матеріали (немає значення, підписані вони автором чи ні), публікуються новини про життя громади, інтерв’ю і коментарі посадовців, реклама, то таке видання вже є друкованим медіа.

Закон України «Про медіа» надає наступне визначення медіа (засіб масової інформації) – це засіб поширення масової інформації у будь-якій формі, який періодично чи регулярно виходить у світ під редакційним контролем та постійною назвою як індивідуалізуючою ознакою. Друкованим медіа закон визначає медіа, що здійснює поширення інформації у текстовій чи візуальній формі на друкованих носіях, однотипно оформлене, яке виходить у світ через певні проміжки часу упродовж року – у міру настання відповідного періоду або накопичення матеріалу. Частина 2 статті 15  Закону України «Про медіа» передбачає, що суб’єктом у сфері друкованих медіа не може бути особа, до структури власності якої входять державні органи, органи місцевого самоврядування, їх асоціації, крім винятків, передбачених законом, а також юридичні особи, засновані такими органами, крім наукових установ, закладів освіти та закладів культури.

Закон України «Про медіа» встановлює, що державне регулювання, нагляд та контроль у сфері медіа здійснює Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення – незалежний постійно діючий колегіальний державний орган. До повноважень Національної ради входить, зокрема, і розгляд у встановленому законом порядку скарг, пропозицій та інших звернень осіб, ухвалення рішення за підсумками розгляду звернень у межах своїх повноважень, передбачених цим Законом. Якщо орган місцевого самоврядування видає інформаційний бюлетень, вісник, зміст якого не відповідає вимогам до офіційного друкованого видання, можна звернутися до Національної ради. Для того, щоб ваше звернення було прийняте, ознайомтесь з порядком подання на сайті Національної ради за цим посиланням https://webportal.nrada.gov.ua/zvernennya-gromadyan/. Надходження скарг від фізичних осіб, що відповідають вимогам Закону України “Про звернення громадян”, від юридичних осіб, державних органів, органів місцевого самоврядування, що свідчать про наявність ознак порушень законодавства, можуть бути підставою для перевірки Національною радою. Якщо перевірка виявить порушення законодавства, Національна рада прийме рішення щодо їх усунення.

Для того, щоб звернення досягло результату, необхідно додати кілька примірників інформаційного бюлетеня (вісника) ОМС, щоб підтвердити однотипність оформлення, періодичність чи регулярність виходу у світ під постійною назвою як індивідуалізуючою ознакою. В самому зверненні слід вказати, в якому номері (або за яку дату) і які саме матеріали є такими, що їх заборонено або не повинно публікуватися в офіційних друкованих виданнях. А також вказати, ким саме видається вказане видання і чим це підтверджується.

Закон Україні «Про медіа» набув чинності менше року тому, тож практика його застосування ще не склалася. Тому, якщо вами буде направлено таке звернення, ми зацікавлені у висвітленні його розгляду і вжитих (чи не вжитих) Національною радою заходів.

Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики».

Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – [email protected]

Архіви