Про незгоду учасників товариства з бажанням керівника звільнитися

Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ.  На запитання відповідає медіаюрист Тернопільського прес-клубу Ігор ФЕДОРЕНКО.

   «Повідомила учасників товариства про збори у зв’язку з тим, що звільняюся з посади директора. Відтак отримала реакцію – «ми не погодимо твоє звільнення». Чи можу я в такому випадку не виходити більше на роботу після дати звільнення, яку я вказала в заяві?».

 – Учасники товариства не можуть відмовити вам у звільненні. Відповідно до статті 43 Конституції України кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає, або на яку вільно погоджується. Використання примусової праці забороняється.

Згідно зі статтею 38 КЗпП України працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це роботодавця письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до закладу освіти; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною з інвалідністю; догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку або особою з інвалідністю I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Разом з тим особливість звільнення директора полягає в тому, що воно відбувається за рішенням загальних зборів учасників товариства. Відповідно до частин 2 та 3 статті 32 Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” виконавчий орган товариства (у вашому випадку директор) скликає загальні збори учасників шляхом надсилання повідомлення про це кожному учаснику товариства. Виконавчий орган товариства зобов`язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства.

У випадку відсутності рішення загальних зборів учасників товариства про звільнення керівника ви маєте можливість захистити свої права шляхом звернення до суду із вимогою про визнання трудових відносин припиненими. Для позитивного рішення суду необхідно суворо дотриматися порядку розірвання трудового договору з ініціативи директора. Виконати всі дії, передбачені частиною 1 статті 38 КЗпП України – попередити про звільнення власника або уповноважений орган письмово за два тижні та ініціювання скликання загальних зборів учасників. Повідомлення про проведення загальних зборів учасників товариства необхідно провести у порядку, встановленому чинним законодавством та статутом підприємства. Поштові повідомлення учасникам про скликання зборів повинні бути з описом вкладення. Також необхідно зберегти оригінали всіх документів, які підтверджують направлення учасникам товариства повідомлення про збори, заяву про звільнення з вхідною позначкою підприємства. Якщо вся процедура буде витримана, у вас не буде проблем з задоволенням позову в суді. Відмова вас звільнити, чи взагалі ігнорування зборів учасниками, у будь-якому випадку буде розцінена судом як порушення ваших трудових прав.

Консультації надаються в рамках виконання проєкту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики».

   Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – [email protected]

 

 

Архіви