Перший нацiональний, Iнтер, ІСТV, ТРК Україна визнали провладними каналами, – результат моніторингу КВУ

Сьогодні, 16 жовтня, у Львівському прес-клубі Львівська обласна громадська організація «Комітет виборців України» презентувала попередні результати загальнонаціонального та регіонального медіа-моніторингу за час парламентських виборів 2012 року.

Як зазначила політолог, виконавчий директор ЛОГО КВУ Оксана Дащаківська, моніторинг проведено за сприяння ЄС та організації «Спільний простір».

«ЗМІ відображають ситуацію, яка є довкола нас. Зараз ми спостерігаємо згортання демократичних свобод, тиск на ЗМІ з боку партії влади. Діючий президент відверто заявляє, що він не планує так просто віддавати владу в країні. Тішить інше, а саме те, що з’являються журналісти, які не бажають з цим миритися. Однак у нас не настільки добре розвинутий медійний ринок, щоб журналісти мали вибір в разі конфлікту через свою особисту позицію», – зазначила вона.

За словами Оксани Дащаківської, соціологія показує, що 45% виборців черпають інформацію про вибори з телебачення, 28% – газет, 22% – телероликів, 19% – листівок, 13% –  спілкування з іншими, 9% – виступів по радіо, 8% – Інтернету, 5% – зустрічі з політиками, 5% – зовнішньої реклами, 5% – соціальних мереж.

«Результати загальнонацiонального монiторингу показали, що лише у двох областях (Закарпатська, Львiвська) на телебаченнi домiнує критичний контент та контекст стосовно Партiї регiонiв», – зазначила Оксана Дащакiвська.

За її словами, згiдно з результатами загальнонацiонального монiторингу якiсть iнформування виборцiв та рiвнiсть доступу до ЗМІ у перiод iз 20 серпня по 23 вересня стали гiршими порiвняно з попереднiм етапом монiгорингу (30 липня – 19 серпня) — менше об’єктивних розслiдувань (особливо в регiонах), бiльше замовних матерiалiв та чорного пiару.

Вона також додала, що причинами цього, на думку медiаекспертiв, стали як спроби законодавцiв ухвалити реакцiйний закон про наклеп, застосування прямого чи опосередкованого тиску власникiв та регулюючих органiв, так i зацiкавленiсть частини журналiстiв i топ-менеджерiв у додаткових заробiтках за рахунок тiєї ж приховано реклами («джинси») та замовних матерiалiв.

Згідно з отриманими результатами, головними спiкерами провладної Партiї регiонiв були Президент, прем’єр-мiнiстр (мiнiстри) та представники регiонально влади: їх показували першими в новинах та надавали найбiльше прямої мови.

«Вiдтак, бiльшiсть загальнонацiональних та регiональних медiа не були збалансованими, пропорцiя мiж представлениям влади й опозицiї була на користь влади, а симпатiї бiльшостi медiа переважали симпатiї виборцiв лише щодо партiї влади. Також експерти вiдзначили, що порiвняно з попереднiм етапом монiторингу, цiла низка медiа стали бiльш критичними, особливо преса та Iнтернет-сайти. В тому числi, i за рахунок сегменту iз компромату та чорного пiару», – розповіла політолог.

Вона також заявила, що загальнонацiональнi телеканали подiлилися на вiдверто провладнi (Перший нацiональний), провладнi, але з часткою критики (Iнтер, ІСТV, ТРК Украна), канали без вiдкрито демонстрованих симпатiй i бiльш критичною позицiєю до влади (1+1, 5-й канал), а також тi, якi бiльшою мiрою зосереджуються на неполiтичних новинах (СТБ).

Результати монiторингу свiдчать також про те, що «Новий канал» пропонував своїм глядачам найбiльш збалансоване висвiтлення кампанiї. Крiм того, ТВi критикував владу i висвiтлював дiяльнiсть опозицi.

«В журналiстському середовищi зростас спротив – про це свiдчать як масовi протести проти законопроекту про наклеп, так i новi iнiцiативи у виглядi Меморандуму про чеснi вибори та пропозицiї пiдписати Декларацiю про принципи iнформацiйної полiтики», – зазначила Оксана Дащаківська.

Додамо також, експерт Ради Європи Расто Кужел пiд час презентацiї результатiв монiторингу у Києвi, зокрема, наголосив, що українськi канали мають рiзну редакцiйну полiтику щодо висвiтлення виборiв. Вони засвiдчили неспроможнiсть задати тон виборчих дебатiв. Зокрема, бiльшiстъ телеканалiв надмiрно висвiтлювали дiяльнiсть влади, наголошуючи лише на її досягненнях та успiхах, але не представляли незалежних i альтернативних поглядiв на її дiяльнiсть.

Архіви