Юридичні консультації з питань роздержавлення ЗМІ. Що робити з контрактом головного редактора?

На запитання відповідає юрист мережі Інституту розвитку регіональної преси  Ігор ФЕДОРЕНКО. «Контракт головного редактора було укладено на строк до 2010 року. Наразі РКП реорганізовано в приватне підприємство. Контракт має бути розірвано, я так думаю, але не впевнена. Можливо у вас є якась типова форма цього документу? Чи можливо нічого не треба робити, бо контракт автоматично припинив свою дію?»

 – Якщо я вірно розумію, питання стосується контракту, укладеного між керівником комунального підприємства і власником або уповноваженим органом(вірогідно, що у вашому випадку це Рада), а також керівника комунального підприємства,який залишився керівником і приватного.

Згідно з частиною третьою статті 21 Кодексу законів про працю України (КЗпП) контракт є особливою формою трудового договору, у якому строк його дії, права, обов’язки та відповідальність (зокрема, матеріальна) сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору (зокрема, достроково) можуть встановлюватися угодою сторін.

Трудовий договір є угодою між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Те, що комунальне підприємство перетворене у приватне, для дії трудового договору – хоч строкового, хоч на невизначений строк -значення не має. Відповідно до частини третьої статті 36 Кодексу законів про працю України у разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Пункт 1 статті 40 КЗпП передбачає, що трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий трудовий договір до закінчення строку його чинності можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом у випадках змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, реорганізації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

В будь-якому випадку Рада (як власник або уповноважений орган) з моменту перетворення, коли вона припинила бути засновником вашої редакції, одночасно втратила будь-які трудові правовідносини і з вами.Бажано ознайомитися з умовами контракту. Можливо, однією з підстав його припинення є реорганізація підприємства –тоді його дія припинилася автоматично. Ваш контракт- це строковий трудовий договір, але при створенні приватного підприємства засновники обрали Вас на посаду керівника на якийсь термін,що є зміною суттєвої умови,абона невизначений строк. Тому питання про те, переукладати контракт на нових умовах чи припиняти його, вам потрібно вирішувати з новим власником – засновниками приватного підприємства.

Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Комплексна підтримка друкованих ЗМІ різних регіонів України в процесі роздержавлення та налагодження їх самостійної діяльності» при підтримці “Українського медійного проекту” (У-Медіа), що реалізується Інтерньюз в Україні та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID).

   Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – [email protected]

Архіви