Юридичні консультації з діяльності друкованих ЗМІ. Про порушення при скликанні загальних зборів учасників товариства реформованої редакції

На запитання відповідає медіа-юрист проектів Тернопільського прес-клубу   Ігор ФЕДОРЕНКО.  На нашу адресу надійшов лист з питаннями стосовно порушень при скликанні загальних зборів учасників товариства реформованої редакції. Згідно перехідних положень Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю», попередньо прийняті установчі документи діють протягом року з моменту набрання чинності цим законом: «Протягом року з дня набрання чинності цим Законом положення статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, що не відповідають цьому Закону, є чинними в частині, що відповідає законодавству станом на день набрання чинності цим Законом. Цей пункт не застосовується після внесення змін до статуту товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю».

     Враховуючи, що на момент скликання зборів, стосовно яких виник конфлікт, був дійсним статут, складений на підставі Закону України “Про господарські товариства”, будемо керуватися положеннями цього закону, бо тексту статуту не надано. Відтак – відповіді на низку запитань.

   1.Наскільки законним є рішення таких зборів, де не присутні співзасновники, яких просто не запросили на них?

   – Якщо Вам не надіслали запрошення на загальні збори учасників товариства, це порушення вимог законодавства і установчих документів. Але не всі порушення законодавства, допущені під час скликання та проведення загальних зборів юридичної особи, є підставами для визнання недійсними прийнятих ними рішень.

Безумовною підставою для визнання недійсними рішень загальних зборів у зв’язку з порушенням прямих вказівок закону є:

– прийняття загальними зборами рішення за відсутності кворуму для проведення загальних зборів чи прийняття рішення або у разі неможливості встановлення наявності кворуму;

– прийняття загальними зборами рішень з питань, не включених до порядку денного, на розгляд яких не було отримано згоди усіх присутніх на загальних зборах;

– відсутність протоколу загальних зборів ТОВ.

   Під час вирішення питання про недійсність рішень загальних зборів у зв’язку з іншими порушеннями, допущеними під час їх скликання та проведення, суд повинен оцінити, як ці порушення вплинули на прийняття загальними зборами відповідного рішення (п. 2.12 , п.2.13 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 р. №4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин»).

2.Чи можна оскаржити рішення таких зборів, і в який строк? У такому випадку збори з цього питання мають бути проведені знову ?

   – Так, оскаржити рішення зборів можна. Це категорія корпоративних спорів, тому звертатися з позовом необхідно до господарського суду. Підставами для визнання недійсними рішень загальних зборів учасників можуть бути:

– невідповідність рішень загальних зборів нормам законодавства;

– порушення вимог закону та/або установчих документів під час скликання та проведення загальних зборів;

– позбавлення учасника  юридичної особи можливості взяти участь у загальних зборах.

   До оскарження рішення загальних зборів застосовується загальний строк позовної давності  – 3 роки.

   Якщо суд своїм рішенням визнає недійсними рішення загальних зборів учасників товариства, то можливе скликання зборів для розгляду цих питань.

3.У редакції мені сказали, що в статут внесуть зміни, і співзасновників будуть повідомляти про збори через публікації у цій газеті. Але людина може не передплачувати цю газету, то що їй робити у такому випадку? А якщо навіть передплачує, хіба такого повідомлення буде достатньо для інформування про збори?

   – Після 18 червня 2019 року незалежно від положень статуту, буде він приведений у відповідність до чинного законодавства чи ні, будуть діяти положення частин 3 і 4 статті 32 Закону України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю», а саме:

«3. Виконавчий орган товариства зобов’язаний повідомити учасників товариства не менше ніж за 30 днів до запланованої дати проведення загальних зборів учасників, якщо інший строк не встановлений статутом товариства.

  1. Повідомлення, передбачене частиною третьою цієї статті, надсилається поштовим відправленням з описом вкладення. Статутом товариства може бути встановлений інший спосіб повідомлення».

   Інший спосіб повідомлення про скликання загальних зборів повинен забезпечити реальне персональне повідомлення учасника (постанова КГС ВС у справі №904/6983/17). Друк повідомлення в газеті можливий, але крім цього має бути забезпечено і персональне повідомлення учасника товариства.

4.Яким чином здійснюється відлік часу: 30 днів треба починати рахувати з дня прийняття листа на пошті для відправлення його співзасновнику чи від дня отримання листа співзасновником? І якщо збори приміром відбулися 20 травня, то якого числа мене б мали повідомити про збори згідно статуту?

   – Стаття 61 Закону України “Про господарські товариства” передбачала, що: «Про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів». Ця норма передбачає направлення повідомлення на вашу адресу не пізніше, ніж за 30 днів до дня зборів. Тож вам повинні були направити повідомлення не пізніше 20 квітня. Ні закон, ні судова практика не вимагають підтвердження отримання Вами листа. Досить направлення повідомлення належним чином.

  1. Чи завжди частка директора 51% дає право вирішального голосу в усіх питаннях? Якщо б у даному випадку хтось з інших співзасновників проголосував проти надання правочину, рішення було б все одно прийняте?

   – Діючий на момент скликання зборів статут створено на підставі Закону України “Про господарські товариства”, згідно з положеннями якого 51 % достатньо для прийняття рішення.

   Закон України «Про товариства з обмеженою відповідальністю та товариства з додатковою відповідальністю» передбачає випадки, коли простої більшості голосів недостатньо. Для прийняття рішень з питань внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту; зміни розміру статутного капіталу товариства; про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства, необхідно три чверті голосів усіх учасників товариства (не менше, ніж 75%), які мають право голосу з відповідних питань. З питань затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника; перерозподілу часток між учасниками товариства; створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності; прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;  рішення приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань.

  1. Якщо мене повідомили про збори, але за менший строк, ніж це зазначено у статуті, то що робити у такому випадку: вимагати перенесення цих зборів на законну дату?

   – Повідомлення вас за менший строк не є підставою перенесення дати загальних зборів товариства. Незважаючи на те, що несвоєчасне повідомлення є порушенням ваших прав на участь в управлінні підприємства через діяльність у вищому органі – загальних зборах, це не обов’язково є підставою визнати рішення недійсними.  У випадку Вашого звернення до суду останній буде оцінювати, як таке порушення вплинуло на прийняття загальними зборами рішення, а також наскільки таке рішення порушує ваші права і законні інтереси. І якщо порушення не впливає на результати прийняття рішень загальними зборами учасників товариства, воно не може бути підставою для визнання їх недійсними.

   Консультації надаються в рамках виконання проекту Тернопільського прес-клубу «Сприяння медіа реформам та розвитку регіональної журналістики» за підтримки «Медійної програми в Україні», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) і виконується міжнародною організацією Internews.

    Запитання можна попередньо надсилати на таку електронну адресу – [email protected]

Архіви